Anestēzija

  EUR Cena no 01.07.22.  
Anestezioloģes Dr. med. Ivetas Golubovskas konsultācija 35.00 50.00  
Anesteziologa Dr. med. Alekseja Miščuka konsultācija 35.00 50.00  
Anesteziologa Dr. Intas Čerņavskas konsultācija 35.00 50.00  
Vietējā anestēzija  20.00 30.00  
Spinālā anestēzija līdz 2 stundām 200.00 225.00  
Vispārējā anestēzija līdz 2 stundām 200.00 225.00  
Īslaicīga i/v anestēzija 75.00 85.00  
Īslaicīga i/v anestēzija par katru nākamo stundu 30.00 50.00  

Pārsiešana

Pārsiešana pēc vēnu operācijām 25,00 25.00  
Pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 15,00 15.00  
Šuvju noņemšana 10.00 15.00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana 1 kājai (bez pārsienamā materiāla) 24.00 24.00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana mazai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 24.00 24.00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana vidējai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 27.00 27.00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana lielai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 30.00 30.00  

Dienas stacionāra izmantošana

Dienas stacionāra izmantošana 75.00 75.00  
Īslaicīga dienas stacionāra izmantošana  40.00 50.00  
Piedāvājums spēkā pilsoņiem un nepilsoņiem ar LV personas kodu!
Vairākkārtējiem kavētājiem turpmākais pieraksts pie jebkura ārsta/uz jebkuru procedūru būs iespējams tikai, veicot 50% pakalpojuma priekšapmaksu jebkurā mūsu filiālē. Neierašanās gadījumā šī samaksa tiks ieturēta.