Anestēzija

Anestezioloģes Dr. med. Ivetas Golubovskas konsultācija 35,00  
Anesteziologa Dr. med. Alekseja Miščuka konsultācija 35,00  
Vietējā anestēzija  20,00  
Spinālā anestēzija līdz 2 stundām 145,00  
Vispārējā anestēzija līdz 2 stundām 165,00  
Īslaicīga i/v anestēzija 75,00  
Īslaicīga i/v anestēzija par katru nākamo stundu 30,00  

Pārsiešana

Pārsiešana pēc vēnu operācijām 25,00  
Pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 15,00  
Šuvju noņemšana 10,00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana 1 kājai (bez pārsienamā materiāla) 12,00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana mazai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 15,00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana vidējai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 18,00  
Kompresijas pārsēja uzsaitēšana lielai trofiskai čūlai 1 kājai + pārsiešana (bez pārsienamā materiāla) 20,00  

Dienas stacionāra izmantošana

Dienas stacionāra izmantošana 75,00  
Īslaicīga dienas stacionāra izmantošana  40,00  
Vairākkārtējiem kavētājiem turpmākais pieraksts pie jebkura ārsta/uz jebkuru procedūru būs iespējams tikai, veicot 50% pakalpojuma priekšapmaksu jebkurā mūsu filiālē. Neierašanās gadījumā šī samaksa tiks ieturēta.